به گزارش سخن، با توجه به اینکه در آستانه یک سالگی شورای پنجم شهر تبریز قرار داریم، از همشهریان عزیز و تمام صاحب نظران و منتقدین مسائل شهری دعوت به عمل می آید که انتقادات، پیشنهادات و تذکرات خود درباره شورای پنجم و اعضای آن را در قسمت نظرات این خبر اعلام کرده و ما را در تحلیل و به چالش کشیدن مسائل پیرامون حوزه شهری یاری فرمایند.