به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن، داوود امیرحقیان  عضو شورای چهارم شهر تبریز در رابطه با جایگاه تیم تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار سخن گفت: تراکتورسازی برند آذربایجان است و با عملکرد و بازی های خوب سربلندمان کرده است و تا جایی که از دست مسئولین برمی آید حمایت های خود را نشان می دهند.

 

 

وی در ادامه در رابطه با عملکرد رئیس شورا شهر تبریز، اظهار کرد: عملکرد رئیس شورا شهر خوب نیست، شهرام دبیری فردی خود محور و خود قانون است ودور از دموکراسی شورا را اداره می کند وبه نظرات اعضای شورا اهمیتی قائل نمی شوند و به سلیقه و خواست خود شورا را اداره می کنند و از آنجا که شورا در امر نظارت، شورای بی حوصله ای است هیچ کس انتقاد و پیش گیری نمی کند.