به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی سخن، علی فخرآذر عضو شورای چهارم شهر تبریز در رابطه با عملکرد شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز اظهار کرد: عملکرد ایشان در برخی موارد خوب و در برخی موارد نیازمند بررسی است. دبیری نسبت به شورا شش دانگ عمل نمی کند.

وی در پایان با توجه به نزدیکی ایام نوروز افزود: در تقویم شهرداری برنامه های استقبال از نوروز، تمیزی و آمادگی شهر، لکه گیری آسفالت ها، پاکیزگی شهر، برگزاری بعضی برنامه ها برای استقبال از مسافران نوروزی وجود دارد.