به گزارش سخن، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص مطالبات مردمی و وظایف دستگاه های اجرایی و سه قوه مجریه، قصائیه و مقنّنه در این شرایط و برهه ی زمانی ابراز داشت: مجلس در برابر يک آزمون تاریخی قرار گرفته است و باید نشان دهد که فارغ از دولت، اعتراضات و نارضایتی های مردم را دریافت کرده است. البته اینکه به حرف گفته شود “پیام مردم را گرفتیم”، کفایت نمی کند و این حقیقت باید نمود عملی خود را نشان دهد.

وی افزود: مسئولین و مدیرانی که مسئولیت های بزرگی به آنها سپرده شده است، باید بازخواست و مؤاخذه شوند؛ زیرا که انجام وظایف و مسئولیت آنها باید به آرامش و رفاه مردم بینجامد، حال آنکه چنین نیست و مجلس باید میزان مؤاخذه خود را در این جهت ارتقا دهد. مردم می خواهند مجلس مقتدر عمل کند و گویای صدای آنها باشد. نظارت و حساب کشی از وزرای مربوطه وظیفه ماست و اگر این اتفاقات نیفتند، بیش از این با سرخوردگی های اجتماعی شاهد خواهیم بود. دولت، مجلس و هم قوه قضائیه باید در امور اجرایی خود تجدید نظر کنند و باید به سمت بهبود انجام فعالیت ها و گشایش در امور مردم بروند.

انتهای پیام/