به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی سخن، علی فخرآذر عضو شورای چهارم شهر تبریز در رابطه با جایگاه و اهمیت تیم تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار سخن گفت: جایگاه تراکتورسازی در بین مردم و جامعه ارزش بسیاری دارد و مردم  همیشه پشتیبان تیم تراکتورسازی بوده و هستند و امید است این حمایات منحر به عالی تر شدن جایگاه این تیم شود.

 

وی در ادامه افزود: تیم تراکتورسازی تنها مایه ی دلگرمی و نشاط در بین جامعه و مردم آذربایجان بوده و حتی تاثیر آن در سطح کلی نیز مشاهده می شود. نشاطی که پیروزی تراکتورسازی در بین مردم ایجاد می کند شاید با میلیارد ها نتوان آن شادی را بین مردم ایجاد کرد.