به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن، در دستورالعمل شهردار تبریز با اشاره به ضرورت اجرای عملیاتی محورهای مخلتلف اقتصاد مقاومتی آمده است: با توجه به حضور عملیاتی و مستمر شهرداری در برنامه‌های خدمتگزاری شهر، بخشی از برنامه‌ها، وابسته به خرید تجهیزات اجرایی و خدماتی است؛ لذا با در نظر داشتن ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، به مجموعه‌های سازمانی شهرداری تبریز، اعم از معاونت‌ها، شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمان‌ها و مدیران شرکت‌های تابعه، اعلام می‌شود که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، خرید لوازم و تجهیزات ساخت خارج، به جز در مواردی که لوازم موردنیاز، فاقد مشابه داخلی باشد، در شهرداری تبریز ممنوع است.
وی در ابلاغیه صادره تاکید کرده است که این لوازم، شامل کلیه مایحتاج مصرفی در بخش‌های مختلف فرهنگی، عمران، خدمات،حمل‌و‌نقل، فضای‌سبز و تشریفات بوده و هیچ‌گونه استثنایی در برند و محدوده قیمتی آن‌ها مترتب نیست.
دکتر نجفی همچنین در دستورالعمل صادره، معاونان، مدیران و شهرداران مناطق را موظف ساخته تا با بررسی‌های لازم در اسرع وقت، برندهای معتبر ایرانی را جهت جایگزینی خریدهای ساخت خارج، شناسایی و به بخش های مختلف مالی ارائه دهند.

 

 

شهریار