به گزاربه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، مهندس تیزپاز با اشاره به اهتمام این منطقه در حفاظت از بافت تاریخی مرکز شهر، گفت: مسجد چهارمنار در مسیر بازار تاریخی تبریز، با همکاری این منطقه و سازمان میراث فرهنگی، سامان‌دهی می‌شود.

شهردار منطقه ۸ با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: این اثر تاریخی، یکی از مساجد مهم بازار تبریز است که از پشتوانه ثبت ملی نیز برخوردار است با این همه، متاسفانه مسجد، تا حدودی مغفول واقع شده و همین امر موجب شده، از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد. وی اضافه کرد: طی بازدیدی که در روزهای اخیر، به همراه مدیرکل محترم میراث فرهنگی استان داشتیم، مقرر شد طرفین تلاش مشترکی را در حل مشکلات این مسجد تاریخی پیگیری کنند.

شهردار منطقه ۸ تبریز تصریح کرد: بر این اساس، شهرداری تبریز در بخش های خدمات و تنظیف این مسجد، اقدامات لازم را آغاز کرده و اداره‌کل میراث فرهنگی نیز در بحث مرمت که نیازمند تمهیدات و مطالعات خاص تاریخی است، برنامه‌های لازم را تدارک دیده است. وی خاطرنشان کرد: مساجد تاریخی، معرف هویت فرهنگی و مذهبی بوده و شهرداری منطقه ۸ تبریز رسیدگی به وضعیت مسجد چهارمنار را به منظور اعتلای این هویت، مد نظر دارد.