به گزارش سخن، به نقل از شهرداری منطقه ۱ تبریز، محمدعلی مولاخواه با اشاره به برنامه‌های اجرای این منطقه در شش ماه نخست سال گفت: با نگاهی به عملکرد شش ماهۀ اول سال جاری وسعت عملکرد و قدرت اجرائی شش ماهۀ دوم مضاعف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تدوین بودجه و تنظیم آن و مشخص شدن نقشه راه منطقه برای رسیدن به نقطه هدف، در شش ماهۀ اول سال خوشبختانه تمامی پروژه های عمرانی، خدماتی ، فرهنگی و فضای سبز طبق برنامه پیش رفته و قابل تقدیر است.

شهردار منطقه ۱ تبریز اضافه کرد: اجرای بیش از ۴۰ پروژه  عمرانی و خدماتی در سطح منطقه، نشان می دهد منطقه یک هدفی جز خدمت رسانی و اجرای برنامه های پیش رو را نداشته و در نیم سال اول با اجرا، افتتاح ، کلنگ‌زنی و اتمام پروژه ها نشان داده که از توان بالایی برخوردار است.