به زارش سخن،  جلسه مجمع نمایندگان آذربایجان‌‌شرقی جهت بررسی گزینه‌‌های استانداری رأس ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه‌‌ی امروز برگزار می‌‌شود تا در نهایت مهره‌‌های مدنظر اکثریت نمایندگان به دولت‌‌مردان معرفی گردد.

بر اساس آخرین اخبار دریافتی، افرادی همچون خدابخش، سید هاشم حسینی، پوری‌‌حسینی، صادق نجفی، رضا رحمانی، حمید چیت‌‌چیان، محسن خادم عرب‌‌باغی و تعدادی از معاونان اسماعیل جبارزاده، جزو کسانی هستند نام‌‌شان در رسانه‌‌ها به‌‌عنوان گزینه تصدی پست استانداری مطرح شده است.