به گزارش سخن، شهاب‌الدین بیمقدار، نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس شوای اسلامی در مورد شرایط حاکم بر شهرداری و شورا با بیان اینکه شهردار توسط اعضای شورا انتخاب می شود تصریح کرد: امیدوارم اعضای محترم شورا فردی مناسب و پاک دست انتخاب کنند که با توجه به خواسته ی مردم عمل کند.

وی علت دیر کرد انتخاب شهردار را در بررسی بیشتر روی کاندید ها دانست و گفت به نتیجه ی نهایی نرسیده اند و وضعیت فعلی را معمول دانست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مورد شورای پنجم شهر تبریز، اعلام کرد: امیدوارم آنگونه که مردم به آنها امید بسته اند و رای داده اند بتوانند شهر را منطقی اداره کنند و با اجرای بعضی پروژه ها خودنمایی نکنند هم چنین به وظایف کلی شهرداری از جمله مسائل فرهنگی نیز توجه شود.

وی ادامه داد اعضای شورا در اولویت باید به خواست مردم توجه کنند و با توجه به اینکه در شورای پنجم افراد سیاسی وجود دارد باید سعی کنند که سیاسی عمل نکنند.

بیمقدار در مورد عملکرد نجفی اظهار کرد: از آقای نجفی برنامه ای دریافت نکرده بودم و گزارشی جمع بندی نشده بود، به همین علت عملکرد ایشان را نمی توانم ارزیابی کنم.