به گزارش سخن، کاپیتان تیم تراکتور سازی که یکی از بهترین بازیکنان این تیم محسوب می شود روز دوشنبه مهمان برنامه ۹۰ بود و در گفتگویی شنیدنی با عادل فردوسی پور باز هم مایه افتخار آذربایجانی ها شد.

با اینکه مهدی کیانی اهل تبریز نیست و لر می باشد اما با حضور ۱۰ ساله در تبریز هم به مردم این شهر هم به تیم تراکتور سازی ارادت خاصی دارد و طبق گفته خود زبان ترکی را نیز در این ۱۰ سال یاد گرفته است از همه اینها که بگذریم به گفت و شنود های وی با فردوسی پور می رسیم که در این برنامه چنان شیرین و خواستی صحبت کرده است که هم خود را بار دیگر در دل این هوادران جای داداه است، و هم باز هم تیم تراکتور سازی را بر سر زبان ها انداخته چنان در اکثر خبر ها دیده می شود بازیگر معروف کشورمان، نیک کریمی از کیانی تعریف و تمجید کرده است که یان مسئله نشانگر این می باشد که آوازه ی این تیم  بین بازیگران و همه مردم ایران رسیده است و کیانی مایه یآبروی این تیم شده است.