به گزارش سخن تراکتور در هفته سوم لیگ در تهران مقابل استقلال تهران بازی خواهد کرد.

با توجه به اینکه تراکتور مصدومان زیادی دارد و بازیکنان جوان میدان را به دست خواهند گرفت به نظر شما مردم فهیم نتیجه این بازی چه خواهد شد؟

در قسمت نظر سنجی زیر خبر نظرات خود را ارسال کنید