به گزارش سخن؛ تيتر و صفحه اول روزنامه ورزشي گلادياتور بعد از بازي ديروز تراكتور و پرسپوليس به شرح زير مي باشد كه در آن به ترك ها و تراكتور و تبريز توهين و فحاشي شده و نشان از شعور و فرهنگ خودشان دارد.

اميدواريم مسئولان تبريز اين اقدام موهن را بي پاسخ نگذارند.