به گزارش سخن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزدهای انتخابات به مردم ممنوع باشد.

در جریان بررسی ماده ۶ این لایحه هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب را تعیین کردنه و مصوب کردند که صرفاً شامل موارد زیر است:

۱- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛

۲- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛

۳- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛

۴- هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛

در تبصره ماده (۶) آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری ها و بخشداری ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.